Φωτογραφία - Χάρης Τσιρινίδης

1446418486

Στον χώρο της φωτογραφίας υπάρχουν ακόμα κάποιοι που επιμένουν στα 
αναλογικά μέσα – στο φίλμ. Είτε γιατί θεωρείται πιο ποιοτικό, πιο γνήσιο, πιο 
retro είτε επειδή έτσι δημιούργησαν οι μεγαλύτεροι φωτογράφοι. Μέσω μιας 
70’s φωτογραφικής μηχανής λοιπόν και παρακινούμενος απο μια σινεφιλική 
διάθεση, ο Χάρης Τσιρινίδης είναι ενας απο αυτούς και τείνει να αποτυπώνει την 
αίσθηση του “παλιού” και του κλειστοφοβικού στις περιοχές της Θεσσαλονίκης 
και οχι μόνο. Πρόσφατα συμμετείχε σε μια έκθεση στο Βερολίνο η οποία θα 
μεταφερθεί κάποια στιγμή και στην πόλη μας. Μέχρι τότε, εμείς δειγματίζουμε 
λίγη απο την αισθητική του…

 

Ακολουθήστε στο facebook:

https://www.facebook.com/Harris-Tsirinidis-Photography-
417430168416397/?ref=hl

 

http://tsirinidis.wix.com/tsirinidis